ประวัติการเวียนเทียน ประเพณีอันดีงามสืบทอดกันมาของประเทศไทย

วันเวียนเทียน เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศไทย มีความสำคัญเป็นพิเศษในการเฉลิมฉลองประสูติของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีบรมราชวงศ์ การเฉลิมพระเกียรติกาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เฉลิมพระเกียรติให้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๒ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยและพระบรมมหาราชวังในส่วนต่าง ๆ

กิจกรรมในวันเวียนเทียนมักจะเริ่มขึ้นเมื่อเวลาเข้าเที่ยงวันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี ในวันนี้ คณะราชการ รัฐบาล กองทัพ และประชาชนทั่วไปจะรวมตัวกันที่อุทยานพระราชวังดุสิต แห่ลงไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) เพื่อทำพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมศพองค์ที่๒ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีประสูติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั่วไปทรงมีพระราชทานเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางเท้าจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปสัมผัสประชาชนที่อุทยานพระราชวังดุสิต และมีการจัดงานแสดงสานพระราชดำเนิน โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก มาตลอดถนนรอบวัดเพื่อให้ได้พบประทับให้กับพระองค์ และสามารถให้ความอาลัยและความแสดงให้กับพระบรมศพ สมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สิริวัฒนธรรมบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันเวียนเทียนเป็นวันที่สร้างสรรค์และสรรเสริญพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความเคารพนับถืออย่างสูงจากประชาชนทั่วไป และเป็นแสงสว่างแห่งความสามัคคีและความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย

การเวียนเทียนในกรุงเทพมหานคร นั้นมีวัดที่เหมาะสำหรับการเวียนเทียนมากมาย ซึ่งแต่ละวัดมีเอกลักษณ์และความสำคัญที่แตกต่างกันไป นี่คือบางวัดที่คุณอาจสนใจ:

  • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม) – เป็นวัดที่เฉลิมพระเกียรติให้แก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันเวียนเทียน มีองค์ประธานเป็นพระบรมสารีริกธาตุ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมอันงดงามและอุโบสถที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4
  • วัดพระแก้ว (วัดโพธิ์) – เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ซึ่งเป็นวัตถุมงคลสำคัญของประเทศไทย วัดพระแก้วมรกตมีความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมมากที่สุดในประเทศไทย
  • วัดอรุณราชวราราม (วัดอรุณ) – เป็นวัดที่มีพระอารามหลวงองค์แรกของกรุงเทพฯ และเป็นสถานที่จัดเก็บศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วัดนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินี
  • วัดพระญาณสังวราราม (วัดสามพระยา) – เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเจ้าพระยาสุริยะวงศ์ ที่เคารพนับถือเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งแรกของประเทศไทย วัดนี้มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและสวนน้ำเพื่อความสงบเรียบร้อย
  • วัดโพธิ์ทอง (วัดเกษตรมิตร) – เป็นวัดที่มีต้นสังข์ทองสวยงามที่สุดในกรุงเทพฯ วัดนี้ยังมีสวนน้ำเกษตรมิตรที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ที่นี่คุณสามารถพบกับบรรยากาศเงียบสงบและสวยงามอย่างมหัศจรรย์ได้

สรุปแล้วความสำคัญของวันเวียนเทียนเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เฉลิมฉลองและรำลึกถึงความสำคัญของพระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมในประเทศไทย
มาดูกันว่า เวียนเทียนวันไหนบ้าง 2566 และอานิสงส์ของการเวียนเทียน >> https://www.sanook.com/horoscope/253447/

Leave a Comment